Aanmelden

Om je aan te melden bij de Sociale Teams Helmond (STH) kun je het aanmeldformulier invullen of bel naar 088 00 17 300.

Na de aanmelding gaat een medewerker van STH met je in gesprek. In het gesprek gaat het over jouw situatie en

  • wat je zelf kunt doen
  • waarmee mensen in jouw omgeving (familie, bekenden, buren of vrijwilligers) kunnen en willen helpen
  • of er activiteiten, verenigingen of cursussen zijn die bij je passen
  • of je hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel), professionele zorg of hulp (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding, jeugdhulp) via de gemeente kunt krijgen

De analyse

Dit gesprek (of meerdere gesprekken) over jouw situatie wordt ‘de analyse’ genoemd. De analyse gebeurt samen met jou en eventueel mensen uit jouw omgeving. Bijvoorbeeld je ouder(s) of mantelzorger(s). Je kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon om ondersteuning vragen om je te helpen tijdens het gesprek. Als uit de analyse blijkt dat je ondersteuning nodig hebt en je het zelf of samen met je netwerkt niet redt, dan maken we een ondersteuningsplan. In dit plan beschrijven we de stappen om weer vooruit te komen.

Hoe word je geholpen?

De ondersteuning wordt zoveel mogelijk geboden vanuit de Sociale Teams Helmond. Soms ben je geholpen met een zogenaamde algemene voorziening: een vrij toegankelijke dienst, zoals een boodschappendienst, een maaltijdservice of een activiteit in een wijkcentrum. Het kan ook zijn dat je hulp nodig hebt die op jou afgestemd is. Dit heet een maatwerkvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of individuele begeleiding. In de jeugdhulp heet dit een individuele voorziening, bijvoorbeeld voor ambulante jeugdhulp (hulp aan huis) of jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Het kan zijn dat je hiervoor een eigen bijdrage moet betalen.

Aanvraag voorziening

Samen met de medewerker van Sociale Teams Helmond kun je een aanvraag voor een voorziening doen. De gemeente heeft afspraken met organisaties over het leveren van zorg, begeleiding, jeugdhulp, rolstoelen, enzovoorts. Wil je dit liever zelf regelen? Dan kun je een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen.
De gemeente kan de aanvraag voor hulp of ondersteuning toekennen (Ja) of afwijzen (Nee): je ontvangt hierover een brief; een zogenaamde beschikking.