Sociaal Werker Volwassenen Direct solliciteren

Sociaal Werker Volwassenen

Sociaal Werker Volwassenen

Stichting Sociale Teams Helmond bestaat sinds januari 2022 en is een jonge frisse organisatie die volop in ontwikkeling is. We zetten ons met enthousiasme in Helmond in voor alle inwoners. We geloven in de mogelijkheden van ieder mens en stimuleren inwoners om hun talenten in te zetten voor elkaar en hun buurt. Zo ontstaat een stevig maatschappelijk fundament van vitale gemeenschappen. Dat is waar wij voor staan en dat is waar wij voor gaan.

In onze visie staan positieve gezondheid en sociale kwaliteit centraal. We richten ons op de veerkracht en mogelijkheden van het individu én hebben oog voor maatschappelijke kwetsbaarheid en kansen(on)gelijkheid die mede bepalen of mensen kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Daarbij vertrouwen we als organisatie op de deskundigheid en het moreel kompas van onze professionals.

Ben jij de betrokken sociaal werker die ondersteuning gaat geven aan kwetsbare jeugd en gezinnen? Die oog heeft voor de kwetsbaarheden, maar ook voor de talenten en mogelijkheden van mensen? Die outreachend werkt en de samenwerking actief opzoekt? En die graag in een team werkt van enthousiaste, gedreven professionals, en in een organisatie die volop kansen biedt om te leren en jezelf te ontwikkelen?
Dan komen wij graag met je in gesprek over de functie:
Over ons

Aangenaam! Wij zijn Sociale Teams Helmond. Wij geloven in een stad en samenleving waarin iedereen mee telt en op zijn eigen wijze mee kan doen. Als mensen vastlopen of weer op weg geholpen willen worden, dan kunnen ze bij ons terecht. Iedere inwoner uit Helmond is welkom voor ondersteuning. Onze teams zijn dichtbij inwoners aanwezig in de wijken van Helmond, zij staan om de hoek in de eigen buurt voor inwoners klaar. Ons doel is met elkaar zorgen dat alle Helmonders kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Samen met de stad, inwoners en samenwerkingspartners zijn we hiermee vanaf januari 2022 aan de slag gegaan. Sociale Teams Helmond is samen met Sterker, Wel.kom, Vrijwilligerscentrale Nijmegen en ONS welzijn onderdeel van Lentl. Samen bundelen we onze krachten op het gebied van strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur.

Wat ga jij doen?
Als sociaal werker Volwassenen ondersteun jij inwoners zodat zij optimaal aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen. Om dit te bereiken bekijk je een (hulp)vraag van verschillende kanten en integrale ondersteuning gericht op alle leefgebieden. Je biedt de ondersteuning zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Daarbij sluit je aan bij voorliggende voorzieningen in de sociale basis en werk je intensief samen met samenwerkingspartners en vrijwilligers. Je werkt zoveel mogelijk preventief, collectief, vindplaatsgericht en outreachend. Je signaleert, agendeert en behartigt belangen op basis van vragen of signalen uit het veld.
Wie ben jij & wat vragen we van jou?
 • Als sociaal werker Volwassenen beschik jij over brede basiskennis op alle leefgebieden. Je bent in staat om de casus te regisseren, de omgeving te mobiliseren en zelf direct hulp te verlenen. Concreet is daarbij van belang:

  o Je hebt aanvullend kennis van de verschillende doelgroepen (zoals psychiatrie, ASS, LVB, NAH) en problematieken (bijvoorbeeld eenzaamheid, dementie, armoede en financiën);
  o Je hebt triagevaardigheden, kan methodisch werken (volgens de aanpak 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur) en krachtgerichte methodieken inzetten;
  o Je hebt affiniteit met opbouwwerk. En het collectief oppakken van hulpvragen.
  o Je werkt samen met familie en het sociaal netwerk van inwoners;
  o Je kunt complexe hulpverlening organiseren als casusregisseur;
  o Je past e-health en blended care (combinatie van online en face-to-face ondersteuning) toe;
  o Je kan een ondersteuningsplan opstellen, de voortgang monitoren en rapporteren;
  o Je hebt kennis van relevante wet en regelgeving;
  o Je kent de sociale kaart van Helmond;
  o Je kan netwerken en initieert (domeinoverstijgend) samenwerken.

  Het allerbelangrijkst vinden we echter je houding: je hebt lef en bent daadkrachtig. Je bent positief ingesteld en enthousiast over de koers die de sociale teams Helmond wil varen.


Wat bieden we jou?
 • o Een afwisselende en resultaatgerichte baan in een nieuwe organisatie.
  o Een uitgebreid inwerk- en kennismakingsprogramma, zodat je je snel thuis zult voelen.
  o Een divers team van sociaal werkers (MBO en HBO) en een ervaringsdeskundige, onder leiding van een teamcoach.
  o We werken aan een lerende organisatie, waarin professionals centraal staan. We bieden je veel kansen om je te ontwikkelen, zoals training, intervisie en coaching. Daarnaast word je ondersteund in je werk door een werkbegeleider en gedragswetenschapper. Via kenniskringen organiseren we teamoverstijgende uitwisseling en het onderhouden van je specialistische expertise.
  o Je wordt, afhankelijk van je werkervaring, ingeschaald in schaal 6 of 7 van de cao Sociaal Werk (min.
  € 2.697,- max. €4.110,- bruto (per januari 2024).
  o Je beschikt daarnaast over een individueel keuzebudget (ruim 17% salaris) en een Persoonlijk
  loopbaanbudget (1,5% salaris). Ben je al werkzaam binnen de cao Sociaal Werk, dan behoud je je
  opgebouwde loopbaanbudget.
  o Aanstelling voor de periode van een jaar.

Ben je enthousiast? 

En kun je niet wachten om aan de slag te gaan?
Reageren kan voor 20 januari via het sturen van een motivatiebrief met CV naar solliciteren@sthelmond.nl. 


Wil je meer informatie, neem dan contact op via hrm@sthelmond.nl