Wie zijn wij?

Vanaf januari 2022 staat Sociale Teams Helmond klaar om samen met inwoners, samenwerkingspartners en de gemeente te werken aan een leefbaar Helmond waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Wij bieden laagdrempelige, toegankelijke ondersteuning voor alle inwoners van Helmond. We staan om de inwoner heen en zijn overal in de wijken en buurten te vinden.

Uitgaan van kracht en talent

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen meetelt en op eigen wijze mee kan doen. Iedereen kan door omstandigheden in moeilijkheden komen. Psychische kwetsbaarheid, kansen(on)gelijkheid of sociale achterstand versterken die mogelijkheid. Daarom signaleren we knelpunten, agenderen issues die spelen in de wijk en behartigen belangen van mensen die in de knel komen. We werken vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Daarbij zijn we gericht op talenten, eigen kracht en mogelijkheden.