Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Sociale Teams Helmond heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Hieronder vind je dit overzicht.
Naam
Stichting Sociale Teams Helmond
Publieksnaam:
Sociale Teams Helmond (STH)
RSIN / Fiscaal nummer: 863180413
Contactgegevens
Sociale Teams Helmond
Postbus 6050
5700 ET Helmond
Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur:

Arie de Vries


Gevolmachtigd directeur:

Tanja Banken

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan van STH te lezen.
Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van STH is opgenomen in het beleidsplan.
Doelstelling
De doelstelling van STH is opgenomen in het beleidsplan.
Verslag uitgeoefende activiteiten

Lees hier het jaarbeeld 2022. 

Klik hier voor het verslag uitgeoefende activiteiten.

Financiële verantwoording

Lees hier onze jaarrekening 2022 + controle verklaring accountant.

Klik hier voor de financiële verantwoording.

Publicatieplicht ANBI

Klik hier voor STH Anbi publicatieplicht. 

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI.