Werken vanuit vertrouwen, dat is waar ik voor sta

Roy Ploegmakers aan het woord

Roy is sinds drie maanden actief als werkbegeleider bij het nieuwe Sociale Team in Helmond West. Voorheen was hij gezins- en jongerencoach in Helmond. “Het werken in deze nieuwe organisatie bevalt me goed. We zitten nog in de opstartfase, dat betekent veel pionieren en afstemmen, maar de energie zit er goed in! Het voelt een beetje als zelfstandig ondernemen, we geven samen vorm aan de nieuwe organisatie.”

80-20 doelstelling

De Sociale Teams hebben de opdracht om straks 80% van de hulp zelf uit te voeren en maximaal 20% door te verwijzen naar specialistische zorg. Dat betekent dat ze minder achter de computer zullen zitten en meer contact hebben met de cliënt. Hoe is dat voor de professional? “Je merkt dat iedereen heel gemotiveerd is om zélf met de client aan de slag te gaan. Tegelijkertijd is deze manier van werken ook spannend en nieuw. Het mooie is: we leren van elkaar en we doen het samen. Je bent als sociaal werker verantwoordelijk voor je eigen caseload, maar je hoeft hem niet in je eentje te dragen. We organiseren bijvoorbeeld casuistiekbesprekingen en er is altijd iemand op wie je kan terugvallen. Nieuwe medewerkers krijgen een goed inwerkplan en worden gekoppeld aan een buddy die met ze meeloopt op de werkvloer.”

Werkplezier

Wat houdt de functie van werkbegeleider in? “Ik ondersteun collega’s bij hun welbevinden, maar ook bijvoorbeeld bij casusbesprekingen en het inrichten van processen. Ik zie mezelf vooral als thermometer van het team. ”Hoe is de flow, hoe zitten de collega’s erbij? Wat kan ik doen om hun werkplezier en motivatie te vergroten? Ik kijk goed naar hoe mensen in hun vel zitten, want dat heeft weer effect op de inwoners die ze begeleiden.” Roys nieuwe rol moet zich nog verder uitkristalliseren, want er ligt geen strakke functieomschrijving. “Ik vraag vooral aan collega’s hoe ze ondersteund willen worden en waar hun behoefte ligt. De kern is dat we samen de omslag kunnen maken naar de nieuwe manier van werken.”

Samen bouwen

Volgens Roy is het ‘samen bouwen’ aan een nieuwe organisatie erg motiverend. “Medewerkers mogen overal over meepraten, vanuit hun eigen ervaring en expertise. Ze worden gevraagd om met ideëen te komen en daar wordt ook echt iets mee gedaan. Dat leidt tot verrassende oplossingen die gedragen worden op de werkvloer.” Hij noemt een voorbeeld. “In ons team zitten sociaal werkers voor jeugd en sociaal werkers voor volwassenen. Een collega stelde voor om de casuisitiekbespreking gezamenlijk te doen, om de andere collega’s in het team beter te leren kennen. Je zag dat die ‘ontschotting’ meteen een positief effect had. Er ontstond een mooie samenwerking rond een gezin waarbij zowel de ouders als het kind iets nodig hadden.”

Wachtlijsten wegwerken

Volgens Roy is er nog veel werk te verzetten. “We zitten nog even met een erfenis uit het verleden, waardoor we tijdelijk met wachtlijsten te maken hebben. Iedereen in het team werkt keihard om zoveel mogelijk inwoners verder te helpen. We doen ons best om helder te communiceren met de inwoners over wat ze van ons kunnen verwachten en wanneer. Ook worden er allerlei creatieve oplossingen bedacht, zoals groepsbijeenkomsten waardoor meer inwoners tegelijk geholpen kunnen worden. En verder wordt er flink genetwerkt met lokale organisaties die iets voor de inwoners kunnen betekenen. Dat kan ertoe leiden dat mensen soms al van de wachtlijst af kunnen, voor ze aan de beurt zijn.”

Vertrouwen in vakmanschap

Roy koos voor deze baan vanwege het aansprekende gedachtengoed van STH. “Wat ik mooi vind aan deze organisatie, is dat er wordt gewerkt vanuit vertrouwen in het vakmanschap van de sociaal werker. Voor sommigen voelt dat nog wat onwennig, zeker als je van een organisatie komt met veel regels en weinig zeggenschap. Maar ik zie het als een proces waar we samen naartoe groeien en waarin je mag leren en fouten mag maken. Uiteindelijk gaat het erom dat we het beste doen voor de inwoners, zonder bureaucratie en onnodige regels. Daarom solliciteren mensen ook bij ons. En dat gaat ons zeker lukken, hoor. We zijn pas kort bezig, maar de slagkracht zit er al goed in.”
Publicatiedatum: 12 april 2022