Positieve eerste resultaten Startgroep

Vanaf juni is Sociale Teams Helmond begonnen met de Startgroep. Een initiatief, dat bedoeld is voor iedereen die zich met vragen bij ons aanmeldt. Het initiatief komt vanuit Vijf; een collega sociaal werk organisatie in Roermond.

De Startgroep is een maandelijks terugkerende groep, waar iedereen (18+) die zich aanmeldt bij Sociale Teams Helmond aan deel kan nemen. Met de Startgroep helpen wij inwoners van Helmond in drie bijeenkomsten met het helder krijgen van hun hulpvragen door middel van positieve gezondheid, motiverende gespreksvoering en sociale netwerk benadering.

Afgelopen maand zijn 2 enthousiaste wijkteams in samenwerking met ons aanmeld- en adviesteam begonnen met de Startgroep binnen Sociale Teams Helmond. De eerste uitkomsten zijn erg positief:

  • Er is herkenning: Er is een diverse groepssamenstelling, maar ondanks deze diversiteit was er na de eerste bijeenkomst al veel herkenning bij elkaar. Vanuit eenieder op zijn of haar eigen manier.
  • Er ontstaat verbinding: Er is bij een van de groepen al een voorzichtige uitnodiging gedaan om samen af te spreken.
  • Er zijn nieuwe inzichten opgedaan: Door middel van humor en een spiegel voorhouden is het een van de deelnemers (NAH) gelukt om naar eigen gedrag te kijken en zo tot nieuwe inzichten te komen. Een andere deelnemer (herstel verslaving) heeft aangegeven door nieuw verkregen inzichten trots op zichzelf te kunnen zijn en is hierdoor in staat om te relativeren en normaliseren.
  • Voor een aantal deelnemers was er direct een passend vervolg, onder andere binnen het voorliggend veld en onze groepstrainingen.

Zowel de Sociaal werkers als inwoners hebben zich allemaal positief uitgelaten over de collectieve aanpak van de Startgroep. Een hele mooie eerste opbrengst!Publicatiedatum: 04 juli 2024