Met De Helmond Aanpak zetten we inwoners in hun kracht

Interview met Tanja Banken (directeur STH) en Harrie van Dijk (wethouder)

Door samen een vraagstuk van een inwoner op te pakken, kun je diegene veel sneller en beter helpen en voorkom je ook nog eens andere problemen. ‘Dat is de kern van De Helmond Aanpak’, zegt Tanja Banken, directeur van Sociale Teams Helmond. ‘Ik hoop dat die gedachte zich als een olievlek over de stad verspreidt.’ Samen met wethouder Harrie van Dijk is ze vanaf het eerste moment bij De Helmond Aanpak betrokken. Een gesprek tussen de twee.

"In de toekomst gaan we het als overheidsinstanties, zorginstellingen, woningcorporaties en andere organisaties niet in ons eentje redden", zegt Banken. "Het personeelstekort en de wachtlijsten in de zorg lopen op, terwijl het aantal vragen van inwoners stijgt. Daarom is het belangrijk dat onze mindset wordt: hoe lossen we sámen zo’n vraagstuk op?" Die mindset zit verpakt in De Helmond Aanpak, waarin Van Dijk en Banken een verbindende kartrekkersrol spelen. "Een ketenaanpak (ná elkaar werken) gaat in de toekomst niet meer werken. Uitdagingen waar mensen mee te maken hebben, lopen door elkaar heen. Iemand raakt bijvoorbeeld zijn baan kwijt, krijgt een huurschuld, er ontstaan relatieproblemen of met de kinderen gaat het op school ook niet goed. Waar begin je dan? Door vanaf het begin samen te werken (een netwerkaanpak), kun je de kern van het probleem aanpakken en een inwoner veel sneller en makkelijker helpen."

Samenwerken met inwoners

Binnen De Helmond Aanpak werken intussen zo’n dertig organisaties met elkaar samen. "Ik ben er trots op dat de neuzen van zoveel partijen dezelfde kant op wijzen", zegt wethouder Van Dijk. "We hebben samen met mensen van de werkvloer een aanpak ontwikkeld waar iedereen volmondig achter staat. Het mooie is dat daarbij samen met de inwoner bekeken wordt wat de beste oplossing is voor zijn situatie. De Helmond Aanpak sluit aan bij wat de inwoner belangrijk vindt en bij wat hij kan. Een andere manier van samenwerken met elkaar én met de inwoner. Zo zetten we inwoners in hun kracht."

Structurele oplossingen

De Helmond Aanpak is gestart in Helmond-West. De verschillende organisaties die volgens De Helmond Aanpak werken, weten elkaar intussen steeds beter te vinden. In Helmond West zit een aantal organisaties zelfs dicht bij elkaar in de Westwijzer en tijdens leersessies worden een of meerdere casussen uit de praktijk besproken. "Door samen te werken, van elkaar te leren en rode draden te ontdekken in casuïstiek kunnen we ook structurele oplossingen organiseren", zegt Van Dijk. Bedoeling is dat straks in iedere wijk in Helmond fysiek samengewerkt kan worden. Banken: "En dat inwoners van die wijk ook bij dat punt terecht kunnen met hun vragen. Je ziet dat De Helmond Aanpak al steeds meer een onderdeel van Helmond wordt. Ik hoop dat ons gedachtegoed uiteindelijk een vanzelfsprekendheid wordt."

Foto: wethouder Harrie van Dijk en directeur van Sociale Teams Helmond, Tanja Banken
Publicatiedatum: 15 maart 2024