Lef en durf om dingen anders te doen

Irske Wassenberg aan het woord

Irske is enthousiast over haar nieuwe baan als teamcoach bij Sociale Teams Helmond (STH). “Toen ik de voorlichtingsbijeenkomst in september bijwoonde, kreeg ik meteen een blij gevoel: deze mensen snappen het! Het draait hier echt om sociaal werk en vakmanschap. Je mag hier buiten de kaders denken, kansen en mogelijkheden verkennen. Dat vind ik geweldig! Het past helemaal bij mij.”

De teams kregen een heldere opdracht van de gemeente: 80% van de hulp zelf bieden en 20% doorverwijzen naar specialistische hulp. Volgens Irske is dat een mooie doelstelling, “Natuurlijk betekent het een omslag, maar wij kunnen die uitdaging aan, daar ben ik van overtuigd.”

Heldere opdracht

Irske is benoemd als teamcoach van cluster Noord en het Aanmeld & Advies team. Ze vertelt hoe ze haar baan wil invullen: “Ik vind het erg belangrijk om vanuit visie en waarden te werken. Door de ruim 20 jaar werkervaring en vakkennis die ik heb opgedaan in de jeugdhulpverlening, kan ik me goed verplaatsen in wat mijn collega's nodig hebben. Als team zijn we samen verantwoordelijk. Samen mogen we bepalen hoe we de doelen van de opdracht gaan behalen, met oog voor de krachten van inwoners en de wijk. Het is erg inspirerend om met elkaar na te denken over hoe we het vakmanschap kunnen vormgeven en hoe we vanuit de bedoeling kunnen werken. De organisatie geeft ons daarbij alle support die we nodig hebben. Ook het nieuwe dashboard gaat ons hierbij zeker helpen. Daarop kun je als team onder meer zien wat de doorstroom is, inzicht krijgen in wat er goed gaat en waar de mogelijkheden liggen."

Samen voor de wijk

Irskes team werkt in Helmond Noord, met wijkhuis De Terp als uitvalsbasis. De andere 3 sociale teams werken in Oost, Binnenstad en West. “Elk gebied heeft zo z’n eigen kwaliteiten, kenmerken en problematieken. Het is de bedoeling dat we straks veel meer op de vindplaatsen gaan werken. Bijvoorbeeld in scholen en bij huisartsenpraktijken. Daarmee gaan we echt het verschil maken. Als sociaal werker ben je voortdurend bezig om lijntjes te leggen en onderdeel te zijn van het netwerk in de wijk. Je doet het echt samen met de inwoners en professionals in de wijk. Je probeert kansen te zien, te benutten en de samenwerking te bevorderen. Zo zullen we de inwoners bijvoorbeeld ook vragen hoe zij weer kunnen meedoen, welke talenten ze hebben en hoe ze die voor een ander of voor de wijk kunnen inzetten.”

Je blijft als casusregisseur nabij


De sociale teams zijn heel divers samengesteld. Zo zijn er sociaal werkers voor jeugd & gezin, maar ook sociaal werkers voor volwassenen. “Als sociaal werker heb je naast je rol als casusregisseur ook je eigen specialisme, bijvoorbeeld rond echtscheidingsvraagstukken, opvoeden en opgroeien, wonen en financiën, psychiatrie enzovoort. Ieder team bestaat dus uit professionals met hun specifieke expertise. Ook sluiten er professionals aan vanuit Vincent van Gogh en Bijzonder Jeugdwerk (nu: Pactum) met hun eigen expertise. Daar kun je altijd gebruik van maken. Je kunt bijvoorbeeld vragen of ze 'ns met je meekijken of je tips geven over passende interventies en methoden. Ook partners in de wijk kun je vragen om iets voor jouw cliënt te betekenen. Wel blijf jij steeds als casusregisseur nabij. Op het moment dat een inwoner toch specialistische hulp nodig heeft, kunnen we de gemeente adviseren om een beschikking af te geven.”

Leren en reflecteren

Volgens Irske gaat de nieuwe werkwijze veel werkplezier geven. “Als sociaal werker heb je veel autonomie. Je analyseert vraagstukken en neemt hierover beslissingen. Soms bedenk je oplossingen buiten de kaders, om mensen tot hun recht te laten komen. Ook zijn er gedragswetenschappers en teamleden om op terug te vallen bij ingewikkelde situaties. We zien onszelf als een lerende organisatie. Medewerkers kunnen in een veilige omgeving van elkaar leren. Fouten maken, kwetsbaar zijn, het hoort er allemaal bij, ook voor mij als teamcoach. Er is veel aandacht voor reflectie en ontwikkeling. Het leuke is dat je hier wordt gewaardeerd om je lef en durf om dingen anders te doen.”
Publicatiedatum: 29 januari 2022